За нас

БТЛ агенция One Second LTD е основана през 2016 година.

Екипът на нашата Бтл Агенция е съставен от квалитетни професионалисти с богат опит

в сферата на цялостното рекламно обслужване.

Каузата, която стои в основата на дейността на БТЛ агенция One Second LTD е качеството и

иновативното мислене.

Нашето верую е, че откриването на подход към всеки партньор води до неговата удовлетвореност, а

Нашият човешки ресурс е най-голямата ни сила!.

One Second LTD разполага с голям набор от усмихнати, комуникативни и отговорни промоутъри и хостеси

в национално равнище. За да може техните качества да се откроят, сме изградили система на високо

организационно и логистично ниво!

Тази система се оповава на правилно изградената линейно – функционална организационна структура на

управление на агенцията.

При нас всеки има определена мисия и отговорности!

Доказателство за това е, доверието и сигурността, които сме изградили с нашите партньори, броят,  на

които с всеки изминал ден нараства.

Екипът на рекламна агенция One Second LTD вниква в детайлите на всяко желание на своите партньори,

като избира правилният подход според съответните потребности.

Привличайки интереса на обществото с креативни и активни мероприятия, ние целим достъпна

информация за всеки потребител, а в същото време осигуряваме качествена услуга за фирмите и

институциите, които ни се доверят.

хостеси_рекламна_агенция_One_Second
хостеси-дегустации-промоции-аниматори